Vrije Evangelische Gemeente Kampen
Over Ons
Kerkenraad
Info volgtOuderling
Br. W. (Wim) van den Berg
(038) 3330951
Br. W. (Willem) ten Have
(038) 3324003
Br. A.J. (Ton) Hermeler
(038) 3321933
Br. G. (Gerrit) van de Weg
(038) 3388255

Diaken
Br. K. (Kees) van der Vegt
(038) 3324681
Br. D. (Dennis) de Ruiter
(038) 3319991
Br. E. (Eef) Westendorp
(038) 3323264

Bijstand in pastoraat
Br. A. (Bert) Reitsma
(038) 3759006
a.reitsma7@kpnplanet.nl

Secretaris
Br. D. (Dennis) de Ruiter
(038) 3319991
secretariaat@vegkampen.nl

Penningmeester
Br. H. (Heimi) Slurink
(038) 3323417
boekhouding@vegkampen.nl

Jeugdzaken
Br. G. (Gerrit) Kok
(038) 8520385

Ledenadministratie
Br. D. (Dennis) de Ruiter
(038) 3319991
ledenadministratie@vegkampen.nl

Commissie bestuurlijke ondersteuning
Br. M.C. (Matthijs) Breel
(038) 3328825
Br. S. (Simon) van der Maat
(06) 23535048

Bezoekdames
Zr. C. (Cora) ten Have-Bosman
(038) 3324003
Zr. H. (Miny) Pruim-Kolk
(038) 3319783
Zr. J. (Jannie) Slurink-Esselink
(038) 3323417
Zr. J. (Joke) van de Weg-Kwakkel
(038) 3388255

Commissie bestuurlijke ondersteuning
Zr. J. (Jannie) v. d. Berg-Vahl
(038) 3446155