Vrije Evangelische Gemeente Kampen
Over Ons
Historie
De VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE te KAMPEN is opgericht op 26 april 1943 en is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Zij bestaat als een vrije en zelfstandige Gemeente van gelovigen in Christus Jezus, samengekomen rond belijdenis van de levende Heiland, welke geopenbaard is door de Heilige Schriften, als onze God en Zaligmaker, Die Zich een Gemeente vergadert uit alle geslachten en talen en volken, door middel van de prediking van het Woord, als het orgaan van de Heilige Geest.

In feite is onze Gemeente een vrucht van het Réveil, dat in het begin van de 19e eeuw in Engeland ontstond en naar Nederland “oversloeg”. Een bekende naam in dit verband is Johannes de Heer, die met de Maranatha boodschap het land doortrok.

Een aantal broeders in Kampen werd door die boodschap geraakt. Uit het midden van die broeders ontstond een vrije evangelisatie, die zij de naam Stads-evangelisatie Pniël gaven.

Men begon met traktaatverspreiding en met openluchtsamenkomsten. Als gevolg van deze activiteiten ontstond de behoefte een interkerkelijke commissie op te richten om deze activiteiten te coördineren. Men startte met 3-daagse conferenties. Deze conferenties werden overwegend geleid door broeders uit Vrije Evangelische kringen.

Door de grote belangstelling voor de wijze van Getuigen en het spreken in de samenkomsten kwam bij een aantal broeders de gedachten op tot het stichten van een Vrije Evangelische Gemeente.

Onder begeleiding van broeder Beeuwkes werden de eerste schreden gezet tot het stichten van een eigen Gemeente. Aan het Comité van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten werd het verzoek gericht tot het oprichten van een zelfstandige Gemeente. Het verzoek werd behandeld op een conferentie te Oldebroek. Resultaat was dat het verzoek werd ingewilligd en Ds. Van Wijck, predikant van Oldebroek, het consulentschap van Kampen op zich nam.

Op 2e Paasdag 1942 werden 21 leden uit Kampen ingeschreven als lidmaten van de V.E.G. te Oldebroek en werd Oldebroek de “moedergemeente”.

Dit kleine groepje mensen was nu een autonome Gemeente.

Op 26 april 1943 vond de formele stichting van de Gemeente plaats met als eerste voorganger Ds. Beeuwkes.