Vrije Evangelische Gemeente Kampen
Disclaimer
Deze website is gebouwd in opdracht van de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente te Kampen.

Voor het beste resultaat is een Microsoft Internet Explorer nodig met een scherm resolutie van 1024 x 768. Bij het gebruik van andere browsers kan het zijn dat niet alle onderdelen juist worden weergegeven.

Hoewel de teksten op deze website met de grootste zorg zijn samengesteld, is de Vrije Evangelische Gemeente te Kampen niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden. De Vrije Evangelische Gemeente te Kampen stelt het op prijs als onjuistheden worden gemeld aan de webredactie.

Aan de inhoud van deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets uit deze website mag zonder uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt of gekopieerd.

De Vrije Evangelische Gemeente te Kampen behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren en te wijzigen.

Op de pagina’s van de Vrije Evangelische Gemeente Kampen zijn links opgenomen. De Vrije Evangelische Gemeente Kampen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

© 2011-2013 Maatwerk Dronten

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de webredactie.