Vrije Evangelische Gemeente Kampen
Contact
Rekeningnummers
Algemeen
Bankrekeningnummer NL54 SNSB 0942 6545 95 t.n.v. VEG Kampen
Girorekeningnummer NL21 INGB 0001 0269 69 t.n.v. VEG Kampen
 
Bouwfonds
Bankrekeningnummer NL38 RABO 0331 2055 80 t.n.v. VEG Kampen o.v.v. Verbouwen kerkgebouw
 
Bankrekeningnummer NL33 SNSB 0901 9760 83 t.n.v. VEG Kampen