Vrije Evangelische Gemeente Kampen
Agenda
Kerkdiensten
Zondagse kerkdiensten
Elke zondag hebben we een dienst om 10.00 uur en om 19.00 uur. Onze voorganger ds. S. van der Velde gaat de meeste zondagen één dienst voor, of de ochtend- of de avonddienst. Daarnaast gaat br. A. Reitsma uit Wezep regelmatig bij ons in de diensten voor. Voor de overige diensten worden gastsprekers uitgenodigd.

In de regel en wordt er gezongen uit de Johannes de Heer bundel en worden de liedteksten met een beamer geprojecteerd. Bij diensten met een bijzonder karakter wordt een liturgie uitgereikt.

In de dienst worden 2 collectes gehouden. De eerste is voor de Gemeente en de tweede (uitgangscollecte) vindt plaats volgens een vastgesteld rooster.

Tijdens de ochtenddienst is er crèche voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en zondagschool voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Meer informatie over de crèche en de zondagschool kunt u vinden op de activiteitenpagina.

Viering Heilig avondmaal
Vier maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Zondag 23 december

Soort dienst

Voorganger

Ouderling

Diaken

Maandag 24 december

Soort dienst

Voorganger

Ouderling

Diaken

Dinsdag 25 december

Soort dienst

Voorganger

Ouderling

Diaken

Zondag 30 december

Soort dienst

Voorganger

Ouderling

Diaken

Maandag 31 december

Soort dienst

Voorganger

Ouderling

Diaken

Zondag 6 januari

Soort dienst

Voorganger

Ouderling

Diaken

10:00 uur

 

Br. A. Reitsma

Br. S. v.d. Maat

Br. D. de Ruiter

 

 

geen dienst

geen dienst

geendienst

 

Kerstdienst

Ds. S. van der Velde

Br. G. v.d. Weg

Br. D. de Ruiter

 

 

Ds. K. Kruithof

Br. S. v.d. Maat

Br. D. de Ruiter

 

 

geen dienst

geen dienst

geen dienst

 

 

Ds. S. van der Velde

Br. S. v.d. Maat

Br. D. de Ruiter

 

 

19:00 uur

 

geen dienst

geen dienst

geen dienst

 

Kerstnachtdienst, aanv. 21.00 uur

Ds. S. van der Velde

Br. S. v.d. Maat

Br. D. de Ruiter

 

 

geen dienst

geen dienst

geen dienst

 

 

geen dienst

geen dienst

geen dienst

 

Oudejaarsdienst, aanv. 19.30 uur

Ds. S. van der Velde

Br. S. v.d. Maat

Br. K. v.d. Vegt

 

 

Br. P. Hartkamp uit Wapenveld

Br. H. Slurink

Br. S. v.d. Maat