Vrije Evangelische Gemeente Kampen
Activiteiten
Zondagsschool
Elke zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst zondagschool in een ruimte boven de kerkzaal. Het is voor alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Ook kinderen waarvan de ouders geen lid zijn van de VEG zijn van harte welkom.

De zondagschool wordt geleid door: Gerda Kolk, Ina Kok, Joke van de Weg, Bea Vermeer, Wilma Junte, Lotte-Greet Brink, Mirjam Visscher, Regina Riezebos en Laura Faken. De leiding functioneert onder verantwoording van de kerkenraad.

Ons doel is om op een eenvoudige en ontspannen wijze willen we kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar het Evangelie vertellen. We willen kinderen leren en laten ervaren dat God van hen houdt en als een Vader voor hen zorgt. Daarbij is het belangrijk dat ze steeds horen dat Jezus hun Verlosser is en dat de Heilige Geest hen altijd wil helpen. We willen hen leren dat God het fundament van hun leven wil zijn en dat ze in de Bijbel God kunnen leren kennen en van Hem kunnen leren hoe ze gelukkig kunnen leven. We willen kinderen en gemeenteleden laten ervaren dat ze samen bij God horen.

Als methode om de bijbelverhalen te vertellen gebruiken we in de eerst plaats de Bijbel. Daarnaast maken we gebruik van de methode ‘Promisedland’ waarin het Bijbelverhaal voor kinderen wordt uitgewerkt en toepassingen en creatieve verwerkingen worden aangeboden.

De kinderen gaan voor de dienst naar de zondagsschoolruimte. Daar worden ze ontvangen door de juffen die die zondag de zondagsschool leiden. De kinderen gaan gezellig in de kring zitten en als we er allemaal zijn gaan we beginnen. Er wordt een lied gezongen met behulp van de gitaar, muziekinstrumenten of van een CD. De juf gaat uit de Bijbel vertellen en gebruikt daarbij verschillende voorwerpen en stelt vragen om het verhaal duidelijk te laten overkomen bij de kinderen, zodat ze ervaren dat het ook voor hen is en het leren toepassen in hun eigen leven. Dan gaan we samen bidden. Alle kinderen hebben de gelegenheid om hun eigen gebed te bidden. Hierna gaan we met de verwerking van het verhaal beginnen. Dat kan een knutselwerkje, een kleurplaat, een puzzel of een spel zijn. Ondertussen zetten we een mooie CD op voor een gezellige sfeer.

Na het gebed na de preek, gaan we naar beneden en komen we met elkaar in de dienst. Zo kunnen we samen met de vaders en moeders en de andere aanwezigen de zegen ontvangen.

Op de eerste zondag in de maand gaat het anders:

De kinderen gaan samen met hun vaders en moeders naar de kerk om samen te beginnen.

Als de dominee heeft uitgesproken dat we onze hulp van Hem verwachten en samen een lied hebben gezongen, dan roept de dominee de kinderen naar voren en mogen ze op hun bankjes voor in de kerk gaan zitten.

De dominee houdt dan een kort praatje met hen. Daarna zingen de kinderen samen met de gemeente het themalied wat op de beamer wordt geprojecteerd. Hierna gaan de kinderen met de juf naar de zondagschoolruimte en één van de kinderen neemt de lantaarn met het licht (wat symbool staat voor Gods licht) mee.

De zondagsschool verloopt verder precies hetzelfde als op de zondagen dat we gelijk naar boven gaan. De kinderen gaan voor de Zegen weer naar de kerkzaal.

Tijdens speciale diensten verlenen wij als zondagsschool onze medewerking. Speciale diensten zijn bijvoorbeeld de diensten rond de feestdagen: Kerst, Pasen en Pinksteren. We zingen een lied of voeren een musical op. Alle kinderen mogen een inbreng en taak hebben.

We vinden het als leiding een prachtige taak om aan de kinderen het Evangelie te vertellen en voor te leven. Maar in de geloofsopvoeding zijn de ouders het grootste voorbeeld voor hun kind en dragen zij de verantwoordelijkheid. Daarom willen we u als ouders graag betrekken door middel van nieuwsbrieven die de leiding aan uw kind meegeeft zodat u weet wat er gebeurt op de zondagschool. Samen mogen we het geloof in het hart van uw kind zaaien. We vertrouwen op God, dat Hij dat zaadje zal laten groeien.