Vrije Evangelische Gemeente Kampen
Activiteiten
WZE
Onze werkgroep de W.Z.E. (Werkgroep voor Zending en Evangelisatie) heeft heel wat taken die allemaal iets met zending, diaconaat of evangelisatie te maken hebben. Er is vanuit de Bond van de VEG een overkoepelend orgaan de S.Z.D. (Stichting voor Zending en Diaconaat) die de plaatselijke werkgroepen ondersteunt en informeert. Zij heeft bv. ook direct contact met zendelingen, organiseert zendingsconferenties, cursussen en tal van andere zaken waarover wij dan weer ingelicht worden.

S.Z.D heeft een eigen website met veel informatie: www.szd-bondveg.nl .

De werkgroep, bestaande uit 6 mensen, vergadert ongeveer een keer per maand. Dan komen allerlei onderwerpen, taken, actiepunten e.d. aan bod.

Een lijstje van wat de werkgroep onder haar hoede heeft:
contact met de SZD
organiseren van ongeveer 5 zangdiensten in het jaar
organiseren van de kerstnachtdienst
organiseren van de startdienst aan het begin van het nieuwe seizoen
de kledingactie voor de Oekraïne, georganiseerd door de SZD
met Pasen en Pinksteren wordt speciaal geld op gehaald voor de zending
de “verjaardagszakjes”
informeren via het maandblad over inkomsten, zendelingen e.d.
opname en verspreiding van cd’s van de diensten in de kerk
maken van kaartjes voor de bloemengroet
verzamelen van postzegels voor de zending


Ook zijn er nieuwe ideeën en plannen die nog nadere uitwerking moeten hebben. Buiten de kerkmuren is een wereld die we bekend mogen maken met het evangelie van Jezus Christus. Een opdracht die ons gegeven is.Contactpersoon
Zr. G. (Gerrita) Hermeler-Vahl
(038) 3321933