Vrije Evangelische Gemeente Kampen
Activiteiten
Jeugddienst
Tijdens het kerkelijke seizoen van september tot en met juni worden er in de Vrije Evangelische Gemeente jeugddiensten gehouden. De jeugddienstcommissie houdt zich bezig met het verzorgen van vier á vijf jeugddiensten per jaar.

Het doel van de jeugddiensten is het organiseren van een dienst voor de jeugd van onze eigen gemeente en omstreken. Hierbij hopen we de jeugd meer te bereiken en ze dichter bij God te brengen. We proberen deze diensten aantrekkelijk te maken door interessante sprekers, een koor of band uit te nodigen en gebruik te maken van Johannes de Heer bundel en Opwekking.

Het thema van een dienst proberen we zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de jeugd te zoeken.
Aan de hand van het thema worden passende Bijbelteksten en liederen gezocht.

De jeugddienstcommissie zorgt een half jaar van te voren voor een spreker en koor/band. Daarnaast wordt het thema met deze spreker besproken en vindt verdere invulling van dit thema in de dienst, ongeveer een maand van te voren, plaats.

Door middel van stukjes in de regionale kranten, het contact en posters bij verschillende winkeliers proberen we de jeugd enthousiast te maken om de jeugddienst te komen bezoeken.

De jeugddienstcommissie is natuurlijk altijd op zoek naar de wensen van onze jeugd en is dan ook benieuwd naar jou ideeën of mening over onze diensten. Dus laat je horen, via mail of telefoon of spreek een van de commissieleden aan.