Vrije Evangelische Gemeente Kampen
Activiteiten
Gespreksgroep
Leden en vrienden van de Vrije Evangelische Gemeente komen 1 keer in de 2 weken op een woensdagavond bij elkaar thuis als gespreksgroep. We zijn mannen en vrouwen die graag met elkaar praten over een onderwerp uit de Bijbel, Gods Woord. Als leidraad in onze gesprekken gebruiken we een Bijbelstudie boekje wat past bij het jaarthema van de VEG.

We beginnen de avond om 20.00 uur met koffie en bijpraten. Hierna zingen we enkele liederen uit de bundel van Opwekking en bidden we om Gods nabijheid en leiding van Zijn Heilige Geest. Daarna beginnen we met onze gesprekken. Omdat we in een gezellige huiskamersfeer samen zijn, voelt het al gauw vertrouwd.

Uit Psalm 119 ‘Het Boek’:

Gelukkig zijn de mensen die de HERE dienen en Zijn woord bewaren in hun hart. Ik vul mijn hart met Uw woorden; dat is de enige manier om niet te zondigen en U geen verdriet te doen. Ik bid dat U mij Uw goedheid en liefde laat ervaren, HERE. En bevrijdt U mij zoals U hebt beloofd. Uw woord blijft eeuwig bestaan tot in de hemelen toe. Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst. Nergens in uw woord is iets onwaars; alles is waarheid. Al Uw rechtvaardige geboden zijn eeuwig. Ik ben zo blij met Uw woord, alsof onverwachte rijkdom mij in de schoot valt.

Hebt u ook een verlangen om God beter te leren kennen en om samen met anderen daarover van gedachten te wisselen? Dan bent u -ook als u geen lid bent van de VEG- van harte welkom op deze avonden. Onze leeftijden zijn boven de 40 jaar.

Contactpersoon: Bea Vermeer tel. 038-3328557

(Info over de Jongvolwassengespreksgroep: Marc en Denise van de Weg tel. 06-25197530)