Vrije Evangelische Gemeente Kampen
Activiteiten
Bidstond
Gebed is een kurk voor de gemeente.

» Naast de voorbede en dankzegging in de dienst is er ook twee keer per maand een bidstond. Steeds op de tweede en vierde woensdag van de maand van 19.00 uur tot 19.45 uur. Hartelijke welkom hierbij. Naast een korte inleiding zingen we en worden de gebeds- en dankonderwerpen genoemd. Deze wordt gehouden in onze Bovenzaal
» Hiernaast hebben we altijd een biddag-/dankdagdienst voor gewas en arbeid (tweede woensdag in maart en eerste woensdag in november)
» Onze gemeente doet ook altijd mee aan de landelijke week van gebed van de Evangelische Alliantie. Altijd in de derde week van Januari, alle avonden. Deze is ook interkerkelijk
» De nacht van gebed voor de lijdende kerk (Open Doors) is ook een vast onderdeel in onze gebeden. Deze is op een vrijdagavond/nacht in juni.


Voor alle gebedsbijeenkomsten geldt: er word op ons gerekend!


Voorganger
Ds. S. (Sjoerd) van der Velde
(0525) 685343
svandervelde.1@kpnmail.nl