Vrije Evangelische Gemeente Kampen
Activiteiten
Bejaardencontact
Enkele gemeenteleden bezoeken alleenstaande ouderen uit de gemeente. Geprobeerd wordt om dit 1 keer in de 6 weken te doen, maar daar maken de bezoekdames/heer eerst zelf een afspraak voor.

Rond dankdag maakt de bejaardencontactgroep de fruitschaaltjes klaar die op de zondag na dankdag, aan leden en vrienden die ouder zijn dan 70 jaar, de zieken en de weduwen en weduwnaren, worden uitgedeeld. Voor de bezorging worden ook andere gemeenteleden gevraagd.

Tevens verzorgt deze groep de kerstattentie die aan leden en vrienden die 70 jaar of ouder zijn wordt uitgedeeld. Ook hier wordt voor de bezorging weer de hulp in geroepen van andere gemeenteleden.

Ook zitten we in de “contactgroep van gezamenlijke kerken van Kampen” om de kerstattentie uit te zoeken die naar de bewoners van de bejaarden en verzorgingstehuizen van Kampen gaan. Hiervoor komen we 2 keer per jaar bij elkaar, 1 keer voor het uitzoeken van de attentie (2 kerkgenootschappen maken alvast een voor selectie) en 1 keer voor de evaluatie hiervan.Contactpersoon
Zr. J. (Janny) Kok-Opgelder
(038) 3315572